top of page
shutterstock_1688593681_WORLD_FINANCE2.png
Home: Witaj
Wall Street Sign_edited.jpg

O nas

Spółka prowadzi i rozwija swoją działalność w kilku obszarach:
- pośrednictwo finansowe i prowadzenie placówek partnerskich na wyłączność jednego z banków
- szkolenia biznesowe i coaching
- zakup, sprzedaż i wynajem nieruchomości
- inwestowanie na rynku kapitałowym i udział w projektach inwestycyjnych

Kontakt

WORLD FINANCE ANNA HASS S.K.A.

Bożka 9B, 55-220 Jelcz-Laskowice

(+48) 600 296 815

contact global concept , top view desk with headset, computer and map.jpg

Dane rejestrowe Spółki

WORLD FINANCE Anna Hass S.K.A.

ul. Bożka 9 B, 55-220 Jelcz-Laskowice
NIP: 9121936076   REGON: 521204759
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000950704
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 zł

bottom of page